Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

kukurydza
20:12
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasalami salami

June 20 2015

22:03
1463 16d5 500

tokiorienmaku:

in the bathroom (20150619)

kukurydza
21:58
William S. Burroughs and Ginger.
"Like all pure creatures, cats are practical."
kukurydza
21:57
1975 a872
Reposted frompulperybka pulperybka viaplumose plumose

June 18 2015

kukurydza
16:53
1322 8d3b 500
Police Dogs In China Waiting For Food Are Better In Lines Than Most People
Reposted fromtelewizja telewizja viabesen besen
kukurydza
16:51
kukurydza
16:51
kukurydza
16:50
3913 5536 500
Reposted fromfreshfamous freshfamous viasoulforme soulforme
kukurydza
16:50
8422 3769
Reposted fromiamstrong iamstrong viawrazliwa wrazliwa
kukurydza
16:49
kukurydza
16:48
5452 8f91
kukurydza
16:48
9726 b91f 500
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
16:48
darialugina Watercolor portrait
Reposted fromcuty cuty viainsanedreamer insanedreamer
kukurydza
16:46

śniło mi się dzisiaj

że

wziąłem
heroinę
nie wiem po co
nie wiem dlaczego
przyśpieszone tętno
igła wbija się w żyłę
widziałem to od środka

serce bije

szybciej
szybciej
wciąż szybciej
oszaleliśmy
euforia

byliśmy
wszyscy
bogami
chociaż
nie
rozpoznaję
tych ludzi
ale
czy to ważne
Morrison
każdy dźwięk
który z siebie
wydaje
zbliża nas
tylko
do
starożytnych
herosów
i pozwala
smakować
czegoś
co poza
sferą snów
nie jest
w ogóle
możliwe
do spełnienia
krzyczę
z
ogromu
ekstazy
niemożliwy
do zagłuszenia
starzy bogowie
pomarli

spokojnie
przecież
my
nimi jesteśmy

ale

przez cały

ten czas

gdzieś

na końcu

świadomości

coś krzyczy

„stary

heroina

uzależnia

nawet

w najmniejszych

dawkach

 

już nigdy

nie będziesz

wolny

 

zawsze

będziesz musiał

mieć ją

przy sobie

 

mniej

lub

bardziej

 

krótkotrwałe

zbawienie

 

za

cały

ogrom

namacalnego

cierpienia

i głodu”

 

obudziłem

się

w

końcu

ze strachem

 

i jasna cholera

nie wiem

dlaczego

ten

sen

miał

w ogóle

miejsce

przecież

tak bardzo

nie chciałem

żebyś mi się

jeszcze

kiedykolwiek

przyśniła…

Reposted frompingwineq pingwineq viajointskurwysyn jointskurwysyn
kukurydza
16:44
7695 d1cb 500
Reposted frombiohzdr biohzdr viajointskurwysyn jointskurwysyn
kukurydza
16:43
9016 fd7f 500
all is mine
kukurydza
16:43
16:42
kukurydza
16:42
kukurydza
16:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl